| Verkbeskrivning
Diverse dokument an­gå­en­de det namnlösa spelets topografi, plan- och sfär-projektioner, samt de fördelningar av ljus och skugga som därav uppkommer, pla­ce­ra­de huller-om-buller på ett bord under en ljuskälla.

  fol. 1(59)