Diverse dokument angående det namnlösa spelets topografi …

Shadow & Light, Kulturmöllan, 10 juli–8 augusti, 2010.

Verkbeskrivning

Diverse dokument an­gå­en­de det namnlösa spelets topografi, plan- och sfär-projektioner, samt de fördelningar av ljus och skugga som därav uppkommer, pla­ce­ra­de huller-om-buller på ett bord under en ljuskälla.

Ritningar

En konkav projektion av värl­den med de två hängda domarna, med stmpl. GRY PLANSZOWE, BIEGUN POŁUDIOWY, BIEGUN POŁNOCNY. Blyerts, vit krita & asklavering. c.56 x 100 cm.

ill.

En slags jordglob, invändig, på tripod, verkar ofärdig. Stmpl. CENTRUM WSZECHŚWIATA. Blyerts, vitkrita och tusch. c.56 x 60 cm.

ill.

Teckning av en inverterad jordglob med intäcknade geografiska länder. Bläck, asklavering. Osäker pennföring. 39,4 x 29,4 cm.

ill.

Fin schematisk teckning av himmelkroppars rö­rel­se sett från en inverterad jords synsvinkel. Blyerts på tjockt papper. Med stmpl. SWIATEM ZEWNETRZNYM. 21 x 29,6 cm.

ill.

Olika skisser på en två-dimensionell projektion av 16 fälts-modellen (i allt 24 små skisser) bläck på ett 2 ggr vikt A4 ark. Verkar autentiskt.

ill.

verso.

Tre polska korsord med stämplade bokstäver på ett tunnt 2 ggr vikt mycket tunt A4-ark. Elegant.

Omslag.

recto.

verso.

Finurlig teckning av en skrivbordslampa med mörk konvex utsida och osynlig konkav insida. Tecknad med glansigt tusch, med två fina små hemgjorda röda stämplar. 20,8 x 29,7 cm.

ill.

Dålig teckning av ett slags sfär-segment. Stmpl. ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM. Kolkrita på millimeterpapper. 14,7 x 21 cm., oreglb. rivet u.t.h. Skulle man frestas av priset, så är en varning på sin plats, det rör sig verkligen om en sekunda vara.

ill.

Efterbehandlat utprint av en s.k. ”ophthalmotrop”, beskrivande de två hängda brödernas mekanik. Inkjet-print med asklavering. 24,2 x 19 cm. Dyr med tanke på reproduktionstek­ni­ken.

ill.

Rätt ful och ingenjörsaktig blyertsteckning av en sfär be­stående av punkter på millimeterpapper i liggande A4. Stmpl. PROJEKCJI CIENIA, som vi tror betyder nå­gon­ting i stil med ”skuggprojektion”.

ill.

Förlagan till ovanstående. Vi tyckte den skul­le med eftersom den, på sitt sätt, ger en viss relief till de övriga, på trots av att det var totalt omöj­ligt att stämpla på den (man kan se spår efter våra försök). Stålpenna på karbonpapper. 16,5 x 21 cm (rivet).

ill.

Snygg skuggteckning av ovannämnda skrivbordslampa. Svart, brunt och vitt kol med bindmedel. Liksom den andra skrivbordslampan, daterar sig ock­så denna från omkr. 2007-8, men har av oförståeliga grunder förblivit osåld, på trots av dess oomtvistliga kva­li­te­ter­. 18,1 x 20,9 (oregelb.)

ill.

Diverse topolo­gis­ka skisser med bläck på ett genom-asklaverat ark, 22,7 x 26,7 cm., med förklarande hs. text på svenska. Fungerar fint som nyckel för den som vill förstå mer.

ill.

En teckning med blyerts, bläck, kol och vit pastell, med stmpl. SFERZE WKLĘSŁE ‖ PROJEKCJI CIENIA, som verkar vara en slags (misslyckad) konst­närlig sam­manfattning av några andra idéer här. Liggande A4 millimeterpapper.

ill.

Försök till renteckning av en spelplan med blyerts, bläck och stmpl. PLANSZY ‖ SFERZE WKLĘSŁE på millimeterpapper, liggande A4.

ill.

Vår ögonsten. En dödsnygg förs­ta renteckning av spelplanen (från omkr. 2004 eller däromkring). Bläckpenna över blyerts på högglanspapper från någon österrikisk tidskrift, 9,9 x 17,7 cm.

ill.

Teckning av värl­dens konkava krumning, blyerts på millimeterpapper, liggande A4, med stmpl. CIEŃ GRAWITACYJNY. Inte så dålig.

ill.

Avteckning av John Cleves Symmes topolo­gis­ka modell i genomskärning, blyerts, bläck och asklavering på gammalt papper, 20,2 x 23 cm.

ill.

Liten skiss av mörker och gra­vi­ta­tion runt en sfär. Blyerts, bläck och asklavering på gammalt oregelb. Papper, 8,3 x 20,2 cm. Vill mycket, men lever inte upp till det.

ill.

Schematisk fram­ställ­ning­ med blyerts på rutat skolpapper beskrivande topolo­gis­ka transformationer från ett konvext till ett konkavt rum, med formel för vidare hemövningar. Med stmpl. SWIATEM ZEWNETRZNYM, som vi har glömt vad betyder, och med ett kokett hs. tillägg ”Fig. 2.” 20,8 x 19,2 cm. (alltså ett avrivet A4).

ill.

En petig fram­ställ­ning­ av en slags jordglob med ett inre rum från vil­ket lyser en inre sol. Hyperpoetiskt, med många fina antika och mer mo­derna re­fe­renser (Dante, Vergil, Halley och många fler). Blyerts, bläck och asklavering. 27,5 x 20 cm. Det är verkligen arbetat med pappret.

ill.

Mindre lyckad fram­ställ­ning­ av ljusets gravitativa banor vid en transformation från ett konvext till ett konkavt rum, blyerts, bläck och asklavering, med hs. beteckn. ”Fig. 3.”, ”α₁” och ”α₂”. 23,7 x 29,6 cm.

ill.

KARTOTEKSKORT

Kartotekskort. Inkjet-print. Stmpl. PLANSZY ‖ SFERZE WKLESLE.

ill.

Kartotekskort. Blyerts & bläck. Stmpl. EXEMPLUM ‖ PROJEKCJI CIENIA Kartotekskort. Tripod, blyerts. Stmpl. EXEMPLUM ‖ TRÓJNÓG

ill.

Kartotekskort. Hoppa hage, blyerts. Stmpl. EXEMPLUM ‖ TRÓJNÓG

ill.

Kartotekskort. Blyerts & vit pastell. Stmpl. EXEMPLUM ‖ TRIK-TRAK

ill.

Kartotekskort. Schackbräde. Blyerts. Stmpl. GRY PLANSZOWE

ill.

Jan Bäcklund