| Ritningar
En konkav projektion av värl­den med de två hängda domarna, med stmpl. GRY PLANSZOWE, BIEGUN POŁUDIOWY, BIEGUN POŁNOCNY. Blyerts, vit krita & asklavering. c.56 x 100 cm.

  fol. 2(59)