|
Vi minns inte exakt vil­ka teckningar som var utstälda, men tyd­ligtvis rör det sig om två (eller kan­ske t.o.m. tre) teckningar avbilande stämplar, den stora teckningen av en projektion av en spelplan som blir dubblerat or­to­go­nalt i för­hål­lan­de till va­rand­ra, som vi har bytt bort för en annan bu­reau­grafisk teckning, för­mod­li­gen ock­så den lilla skissen av spelplanen som vi gjorde i Graz, och som vi tycker mycket om och för­mod­li­gen ock­så – i mitten – avritningen av en ophthalmotrop.

  fol. 2(7)