|
KONTORET föreställer ett kontor, i vil­ka ing­en arbetar, men där det ändå arbetas. Tydligen fungerar kon­to­ret som ett slags sekretariat för ett spel, vars regler är till ständig diskussion.

  fol. 1(5)