|

Utställning­en bestod av en teckning(30 MB), som var gan­ska detaljrik (30 MB) och ett slags ”bildspel”.

  fol. 1(12)