Regelboken

Fri Porto. Den Fri Udstillingsbygning, København, 18. september—18. Oktober, 2009.

Utställd var en kartotekslåda med en mängd utprint av regelboken på tjockare papper av de regler som var färdiga vid ut­ställ­ningstillfället. Utställningens koncept (Fri Porto) var att besökare kunde taga kar­to­teks­kort med sig hem eller skicka till en fiende.

Jan Bäcklund